Nabízená výchovná a poradenská péče

Speciálně pedagogická cvičení

s dětmi, které mají lehké oslabení v některé z těchto percepčních oblastí: zrakové, sluchové, hmatové,    v prostorové orientaci, či v oblasti emočně sociální…Všechny tyto oblasti jsou důležité k tomu, aby se dítě dobře naučilo číst, psát, počítat…

- pro předškoláky ( velmi vhodné pro děti s odkladem školní docházky)
- pro žáky základních škol ( účinné v počátcích školní docházky)
- pro žáky se specifickými poruchami učení
- některá cvičení jsou vhodná i pro studenty středních škol

Grafomotorický kurz

pro děti, které mají obtíže při kreslení, psaní…
- pro předškoláky ( vhodné pro děti s odkladem školní docházky)
- pro školáky,kteří mají problémy se psaním (praváci, leváci)
- nabídka GRAFOMOTORICKÝCH KURZŮ, viz dále

Komunikační cvičení a logopedická péče

o děti, které mají obtíže ve výslovnosti jednotlivých hlásek,  v řečovém projevu,v slovní zásobě…
- pro děti předškolního věku, pro děti s odkladem školní docházky – nejvhodnější!!
- pro děti školního věku, mládež i dospělé…

Praktické besedy pro rodiče a semináře pro učitele…

v oblasti předškolního a školního dozrávání. Témata : komunikace a rozvíjení řeči, stimulování smyslového vnímání, grafomotorika, vývoj kresby, psaní u praváků a leváků, metodika kreslení a psaní levou rukou, děti se zvýšenou pohyblivostí, vývojové zvláštnosti dětí, psychosociální opora, psychologie zdraví…

Informace

Lze si domluvit vstupní informace k nabízené péči, konzultaci k výchovným a didaktickým metodám,individuální péči o dítě, cvičení se skupinkou dětí. Smluvní ceny.
Získaná osvědčení o odborné způsobilosti k nahlédnutí. Odborná témata akreditovaná MŠMT.

 

Aktuality
Připravuje se.
Návštěvy

 TOPlist

Vyhledávání
Připravuje se.