GRAFOMOTORICKÝ  KURZ  PRO  PŘEDŠKOLÁKY – výchova pohybem

Vhodné pro děti s odkladem školní docházky

Obsah:  -   cvičení hrubé, střední, jemné motoriky                  ( výběr hudby…)
-   cviky uvolňovací -  posilující – cílové    ( malování GM tvarů na velké formáty…)
-   rytmus   *   dýchání   -   soulad pohybů
-   správné držení tužky
-   didaktická doporučení při přípravě na psaní praváků a leváků
Rodič s dítětem spolupracuje….
Doporučená doba kurzu:   9 týdnů = 9 lekcí. Je možné kurz upravit dle možností dítěte.

Pomůcky budou mít děti připravené k použití v herně:
                                                                                                                                                  - houbičky,umyvadla, mísy, kelímky, barvy, …* špejle, vata, progresso
- velké role papíru, papíry A4* pomůcky k uvolnění ruky
- grafické materiály k správnému držení tužky* kreslící (psací) náčiní
Doporučení: pohodlné oblečení, přezutí (vhodné cvičky)

GRAFOMOTORICKÝ  KURZ  PRO ŠKOLÁKY
Získávání nových pohybových dovedností.  Vhodné pro děti  s obtížemi při psaní.

Obsah:  -   cvičení hrubé, střední, jemné motoriky    ( výběr hudby…)
-  cviky uvolňovací -  posilující – cílové    ( tvorba písma…)
-  rytmus   *   dýchání   *   soulad pohybů
-  správné držení tužky, pera
-   didaktická doporučení při psaní praváků a leváků
Rodič s dítětem spolupracuje.
Doporučená doba kurzu:   9 týdnů = 9 lekcí .  Je možné kurz  upravit podle potřeb dítěte.

Pomůcky budou mít děti připravené k použití v herně:

- houbičky,umyvadla, mísy, kelímky, barvy, …* špejle, vata, progresso
- velké role papíru, papíry A4, sešity* pomůcky k uvolnění ruky
- grafické materiály k správnému držení tužky, pera* kreslící a psací náčiní

Doporučení: pohodlné oblečení, přezutí (vhodné cvičky)

 

Aktuality
Připravuje se.
Návštěvy

  TOPlist 

Vyhledávání
Připravuje se.